Transformatory

Transformator 2500VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 22.73A

Transformator 2500VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 22.73A

Kod: TST2500 55V-55V

1 100,00 zł
Do koszyka