Kolumny aktywne

Kolumna aktywna Vonyx SPJ-1200ABT

Kolumna aktywna Vonyx SPJ-1200ABT

Kod: MT SPJ1200ABT

660,00 zł
Do koszyka
Kolumna aktywna Skytec SPJ-1000ABT

Kolumna aktywna Skytec SPJ-1000ABT

Kod: MT SPJ1000ABT

570,00 zł
Kolumna aktywna Bi-amp 350W PD415A

Kolumna aktywna Bi-amp 350W PD415A

Kod: MT PD415A

1 270,00 zł
Kolumna aktywna Bi-amp 1400W PD412A

Kolumna aktywna Bi-amp 1400W PD412A

Kod: MT PD412A

1 160,00 zł
Kolumna aktywna 800W Vonyx AP1500ABT

Kolumna aktywna 800W Vonyx AP1500ABT

Kod: MT AP1500ABT

750,00 zł
Kolumna aktywna Skytec SPJ1200A

Kolumna aktywna Skytec SPJ1200A

Kod: MT SPJ1200A

495,00 zł
Kolumna aktywna Vexus AP-1500A

Kolumna aktywna Vexus AP-1500A

Kod: MT AP1500A

650,00 zł