Sondy temperatury

Sonda temperatury typu K od -50 do 250°C, bagnetowa z przewodem spiralnym
Do koszyka