Syreny

Syrena 100dB; 12V; 250mA; dźwięk ciągły
Do koszyka