Sprzedaż wysyłkowa: phone (22) 257 84 50, Sklep w Warszawie: phone (22) 257 84 66
Zapraszamy do sklepu stacjonarnego od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00

Przygotowanie zawodowe

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Sławomir KołodziejczykMontaż i konserwacja instalacji elektrycznych wydanie 1 / 2017ISBN 978-83-206-1980-5format B5 (165x238 mm)stron 480oprawa miękka Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych oraz montaż rozdzielnic niskiego napięcia, jak również zasady wykonywania prac konserwacyjnych, diagnozowania i naprawy instalacji elektrycznych. Treść poszczególnych rozdziałów wzbogacono o ćwiczenia pomagające w zdobyciu umiejętności praktycznego montażu i konserwacji instalacji elektrycznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i polecenia kontrolne umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału. Podręcznik zawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach technika el...

75,00 zł
Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Poradnik praktyczny

Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Poradnik praktyczny

Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Poradnik praktyczny Autor: Mariusz BrzęckiStron 247Oprawa miękkaFormat A5ISBN 978-83-62760-8 W książce zostały przedstawione podstawy teoretyczne telewizji cyfrowej DVB, omówiono systemy dystrybucji stosowanych elementów i zespołów oraz zagadnienia ochrony odgromowej, przepięciowej, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z eksploatacją telewizji cyfrowej, jak też do osób pragnących zdobyć kwalifikacje technika antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB....

55,00 zł
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach wyd.2 Vademecum elektryka 2014

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach wyd.2 Vademecum elektryka 2014

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach tytuł serii: Vademecum elektro.info wydanie drugie 2014stron 248oprawa miękkaformat 21x14,5 cmISBN 978-83-64094-22-4KS-1408 03 Od instalacji elektrycznych wymaga się, by były funkcjonalne, trwałe, estetyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu.Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi podstawowymi zagrożeniami: porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, skutkami cieplnymi. Skuteczność ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami zależy od zastosowanych w instalacjach elektrycznych rozwiązań oraz środków technicznych. Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych. Normy wy...

55,00 zł
Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania Wydanie trzecie, 2014 r.Format A5, s. 226Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-93-0 W książce zostały usystemetyzowane metody łączenia tworzyw sztucznych.Omówiono wszystkie nierozłączne metody łączenia tworzyw sztucznych: spawanie - ręczne i ekstruzyjne, jedenaście metod zgrzewania, klejenie i laminowanie.Podano parametry i warunki prowadzenia procesów oraz kontrolę wykonywanych połączeń.Książka przeznaczona jest dla osób chcących zapoznać się z temetyką łączenia tworzyw sztucznych. Może być przydatna uczniom i studentom takich kierunków studiów jak: spawalnictwo, budownictwo, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, jak również uczestnikom kursów: spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania. Spis treści:1. Wstęp 2. Podział tworzyw sztucznych – polimerów 3. Budowa polimerów 4. Stany fizyczne polimerów 4.1. Stan szklisty 4.2. Stan elastyczny 4.3. Stan plastyczny5. Metody otrzymywania polimerów ...

41,00 zł
Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlanyElżbieta Miśniakiewicz W książce zawarto wiedzę niezbędną do nauki rysunku na potrzeby budownictwa. Przedstawiono zarówno ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych, jak i wiadomości specjalistyczne w zakresie rysunku urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego. W książce: Stanowisko kreślarskie, przybory i materiały kreślarskie Ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych Rysunek urbanistyczny Rysunek architektoniczno-budowlany Rysunek konstrukcji żelbetowych i sprężonych Rysunek konstrukcji metalowych Rysunek konstrukcji drewnianych Rysunek instalacyjny Okładka TwardaIlość stron 112Format 21.5x30 ISBN: 978-83-213-4137-8...

37,00 zł
BHP na budowie

BHP na budowie

BHP na budowie Wydanie drugie, 2016 r.Format A5, s. 162Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-62760-79-4 W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 30.11.2015 Spis treści1. Wstęp 2. Plac budowy 2.1. Warunki socjalne i higieniczne 2.2. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na placu budowy 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w zakresie bhp 3.1. Przygotowanie planu BIOZ 4. Koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy na budowie 5. Maszyny do robót budowlanych 5.1. Zasady ogólne 5.2. Maszyny do robót ziemnych 5.3. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do robót z...

37,00 zł
Monter instalacji elektrycznych

Monter instalacji elektrycznych

Monter instalacji elektrycznychW. Orlik W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i przepisy. Książka adresowana jest do osób zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Może być też przydatna uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych o kierunku elektrycznym. wydanie: 1ss. 200format A5oprawa kolorowa, foliowana...

35,00 zł
Stolarstwo

Stolarstwo

StolarstwoT. Laurowski W zwięzły sposób autor omawia rodzaje i wady podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. Omówione też zostały podstawowe narzędzia i maszyny stosowane w stolarstwie, procesy obróbki drewna i wykańczania powierzchni drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy. Książka adresowana jest do osób zdobywających zawód stolarza, jak też do osób wykonujących ten zawód. wydanie: 1ss. 178format A5oprawa kolorowa, foliowana...

35,00 zł