Klucze

Klucz udarowy 18V Vordon, uchwyt 3/8, VRID0820

Klucz udarowy 18V Vordon, uchwyt 3/8, VRID0820

Kod: VRID0820

300,00 zł
Do koszyka
Klucz oczkowy 27mm 1000V HWV227B

Klucz oczkowy 27mm 1000V HWV227B

Kod: HW-V227B

122,00 zł
Klucz oczkowy 24mm 1000V HWV224B

Klucz oczkowy 24mm 1000V HWV224B

Kod: HW-V224B

109,00 zł
Klucz płaski 30mm 1000V HWV130B

Klucz płaski 30mm 1000V HWV130B

Kod: HW-V130B

122,00 zł
Klucz płaski 32mm 1000V HWV132B

Klucz płaski 32mm 1000V HWV132B

Kod: HW-V132B

126,00 zł
Klucz płaski 27mm 1000V HWV127B

Klucz płaski 27mm 1000V HWV127B

Kod: HW-V127B

110,00 zł