KITy AVT

Miniaturowy zasilacz buforowy z diodą "idealną" - płytka drukowana, AVT1910
Do koszyka