Optotriaki

Optotriak MOC3020, 7K5V 400V I=30mA DIP6
Do koszyka