Termometr cyfrowy, AVT5205

  • 180,00 zł
  • szt

Do pobrania:

pobierz plik pdf Dokumentacja

pobierz plik zipMateriały dodatkowe


Zwykle projekty termometrów budowane są z zastosowaniem czujników półprzewodnikowych i mierzą temperaturę do najwyżej 200°C. Tym razem zastosujemy termoparę, dzięki której będzie możliwy pomiar nawet do 1000°C!
Termopara czy inaczej termoogniwo, termoelement albo ogniwo termoelektryczne, to po prostu czujnik temperatury, wykorzystujący bezpośrednio zjawisko Seebecka.

Wybrane parametry:

  • pomiar temperatury do 1000°C (1273K)
  • współpracuje z komputerem PC
  • sterowanie przez mikrokontroler ATmega644
  • wbudowany zegar czasu rzeczywistego
  • archiwizacja wyników pomiarów na karcie SD
  • aplikacja dla PC umożliwia: ustawienie progów alarmowych, powiadamianie przez e-mail, nastawę parametrów termometru, graficzną prezentację wyników pomiarów
  • zasilanie 12 VAC lub VDC
  • wymiary płytki 158x95mm

Projekt AVT 5205 EP 10/09