Arduino DUE R3 - Atmel SAM3X8E - Cortex 84MHz - klon

  Kod handlowy: ARD-9908
 • Jest
 • szt.
 • 109,00 zł

DUE jest pierwszą płytą Arduino, która została oparta na 32-bitowym mikrokontrolerze ARM Cortex M3 o zwiększonej mocy obliczeniowej.

 • Napięcie zasilania: 7 - 12 V (przez wtyczkę zasilacza)
 • Standard stanów logicznych: 3.3 V (stany logiczne 5V powodują uszkodzenia)
 • Mikrokontroler: Atmel SAM3X8E (rdzeń 32-bitowy ARM Cortex-M3)
 • Zegar: 84 MHz
 • Pamięć Flash: 512 KB
 • Pamięć sRAM: 96 KB
 • Liczba pinów cyfrowych: 54
 • Maksymalne obciążenie wszystkich pinów cyfrowych: 130 mA
 • Liczba pinów wejść analogowych: 12
 • Liczba wyjść PWM: 12
 • Liczba wyjść analogowych: 2
 • Liczba interfejsów Serial: 4 (w tym jedno współdzielone z USB B)
 • Liczba interfejsów TWI: 2
 • Interfejs SPI: Znajduje się we wtyczce SPI
 • Interfejs magistrali CAN
 • Interfejsy USB: Jeden do programowania, działający jako port szeregowy. Drugi w pełni programowalny jako dowolne urządzenie USB lub USB Host do komunikacji ze Smartfonami, Tabletami lub Aparatami.
 • Interfejs programowania JTAG
 • Interfejs debugowania programu JTAG

Wyprowadzenia:

 • 0..53 - Piny cyfrowe, przyjmują stan LOW (0 V) lub HIGH (3,3 V), obsługiwane funkcjami digitalRead, pinMode, digitalWrite
 • PWM 2..13 - Output dla generatorów PWM, obsługiwana za pomocą funkcji analogWrite
 • A0..A11 - Wejścia analogowe, zakres od 0 do 3,3 V, obsługowane za pomocą funkcji analogRead
 • RX0..3, TX0..3 - Piny synchronicznej magistrali szeregowej (RX wejście danych, TX wyjście danych), obsługiwane za pomocą obiektu Serial..Serial3
 • SDA/SCL, SDA1/SCL1 - Piny synchronicznej magistrali szeregowej I2C (TWI), obsługiwanej za pomocą biblioteki Wire
 • SPI - Piny obsługujące wyjście interfejsu SPI, obsługiwane za pomocą biblioteki SPI
 • DAC0..1 - Wyjście przetworników cyfrowo/analogowych obsługiwanych za pomocą biblioteki Audio
 • CANRX/CANTX - Piny interfejsu magistrali CAN
 • DEBUG - Interfejsy JTAG do debugowania programu w kontrolerze
 • GND - Masa
 • AREF - Wejście punktu odniesienia dla wejść analogowych (napięcie panujące na tym wejściu określa przy jakim napięciu dla wejść analogowych jest maksymalna wartość [maksymalne napięcie 3,3 V])
 • RESET - Resetuje kontroler i zaczyna działanie programu od nowa
 • 3.3V - Wyjście zasilania 3,3 V (maksymalne obciążenie 800 mA)
 • 5V - Wyjście zasilania 5 V (maksymalne obciążenie 800 mA)
 • Vin - Wyjście napięcia zasilania z wtyczki zasilacza
 • IOREF - Napięcie w jakim pracuje płytka (3,3 V)
 • USB Native - (Bliżej przycisku RESET) Port USB działający jako dowolnie zaprogramowana klasa USB (możliwość udawania różnych urządzeń USB), a także jako
 • Host USB do komunikacji z urządzeniami podrzędnymi jak klawiatura, mysz, telefon, tablet
 • USB Programming Port - (Bliżej złącza zasilania) Port USB działający jako urządzenie Serial do programowania Arduino i komunikacji za pomocą klasy Serial lub przez piny RX0/TX0